ติดต่อ

ที่อยู่
224 ถ.พหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
ติดต่อ
โทร : 054-019664 ระบบอัตโนมัติ 0
โทรสาร : 054-224389
Email : kanlaya@lks.ac.th
พัฒนาระบบโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 054-019664 ต่อ 4151

 

เพิ่มเพื่อน