💐”มุทิตาจิตลำปางกัลยาณี”💐 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอแสดงความมุทิตาจิตแก่คณะครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ท่าน

1
2
3
4
5
6