ประกาศ

📢📢งานวันกัลยาณีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2565 📢📢สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานวันกัลยาณีนิทัศน์ วันที่ 26 ม.ค. 2566

งานวันกัลยาณีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการจัดกินกรรมภายในงาน คลิก อ่านรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/lks.ac.th/kanlayanee/

📍ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ “อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอเชิญนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง🥇 เงิน 🥈และทองแดง🥉 มารับรางวัลใน “วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566”

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ “อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอเชิญนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง มารับรางวัลใน “วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566” – รายงานตัวเวลา 10:30 – 11:00น. – มอบรางวัล 11:00 – 12:00 น. ณ เวทีกลางกิจกรรมกัลยาณีนิทัศน์ หน้าอาคารศรีรัตนศาสตร์สมบูรณ์ โดยขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน กรอกข้อมูลตามลิงค์ต่อไปนี้ เพื่อเป็นการตอบรับการมารับรางวัล ลิงค์ : https://forms.gle/jJ9xth3oHZWwxq2y9 ตรวจสอบรายชื่อและคะแนนทั้งหมดได้ ลิงค์ : http://math.lks.ac.th/ มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่ : เพจ คณิตศาสตร์ ลำปางกัลยาณี

📢📢ประกาศผลการสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถดูผลการสอบที่ลิงค์ : https://math.lks.ac.th/ มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามผ่านทางเพจได้เลยค่ะ

ผลรางวัลหางบัตร กิจกรรมเดินการกุศล “สายสัมพันธ์ครอบครัวลำปางกัลยาณี” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 📢📢

หากถูกรางวัล ตั้งแต่ ลำดับที่ 14 – ลำดับที่ 67 สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ห้องอำนวยการ ตึก1 อาคาร กัลยารัตน์

📢ขอเขิญท่านร่วมงาน 🏃LKS CHAIRTY WALK FOR LKS FAMILY LKS WALK 2023 กิจกรรมเดินการกุศล “สายสัมพันธ์ครอบครัวลำปางกัลยาณี” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ท่านคือส่วนหนึ่งในการระดมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี📌📌

ขอเขิญท่านร่วมงาน ————— LKS CHAIRTY WALK FOR LKS FAMILY LKS WALK 2023 กิจกรรมเดินการกุศล “สายสัมพันธ์ครอบครัวลำปางกัลยาณี” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ท่านคือส่วนหนึ่งในการระดมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้! ที่ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในราคาบัตรละ 100 บาท พิเศษ ท้ายบัตรฯ ชิงรางวัลภายในงาน จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ 5 ภาคีเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนลำปางกัลยาณี แล้วพบกัน ! วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-019664 ต่อ 1262 หรือ 080-6648544 แจ้งเส้นทางในกิจกรรมเดินการกุศล “สายสัมพันธ์ครอบครัวลำปางกัลยาณี” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ […]

1 2 3 16