ประกาศ

แผนผังอาคารสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 📌📌

แผนผังอาคารสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน แผนผังอาคารสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟ

1 2 3 4 14