ข่าวสาร

ผู้ว่าฯลำปางให้กำลังใจ การฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On site

ผู้ว่าฯลำปางให้กำลังใจ การฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On site    วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มนักเรียน ในการรับวัคซีน ณ ห้องประชุม โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นการรับวัคซีนเข็มที่ 2 (ไฟเซอร์) โดยมีนักเรียนที่เขารับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้นจำนวน 1,528 คน บรรยากาศการรับวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด เพื่อให้พร้อมใช้บริการและเป็นไปตามมาตรการป้องกันของสาธารณสุข

ขั้นตอนการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ป้องกัน COVID – 19 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

แจ้งจากงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนลำปางกัลยาณี ———————– เรื่อง ขั้นตอนการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ป้องกัน COVID – 19 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ขั้นตอนการฉีควัคซีน Pfizer วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3

แจ้งจากงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งถึงนักเรียนระดับชั้นม.ต้นที่จะมารับวัคซีน เรื่องแนวปฏิบัติและขั้นตอนแก่นักเรียนม.ต้นที่จะมารับวัคซีนใน วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ดังนี้

นายทวี เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี นำคณะครูที่ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมครูปรึกษาระดับชั้น ม.1- ม.6 ในวันที่ 5 กันยายน 2564

วันที่ 5 กันยายน 2564 นายทวี เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี นำคณะครูที่ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมครูปรึกษาระดับชั้น ม.1- ม.6 ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนจำนวน10รายที่มีปัญหาค่อนข้างรุนแรงด้านการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตอำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา อำเภอเเม่ทะ และอำเภอเมืองปาน เพื่อรับฟังปัญหาและนำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาต่อไปโดยพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาต้องช่วยเหลือเร่งด่วนในการจัดหาอุปรณ์ช่วยในการเรียนให้กับนักเรียนจำนวน 2 ราย

1 3 4 5 6