📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566