รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566