ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 -ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 📌📌(ฉบับครั้งสุดท้ายภาคเรียนที่1/2565)