ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ ของนักเรียนได้ที่ https://lks.school-sap.com/registration/student