จดหมาบข่าว ฉบับที่ 107 กองลูกเสือโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564