จดหมายข่าวฉบับที่ 051 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13/09/2564)