จดหมายข่าว ฉบับที่ 351 MEP Field Trip in Singapore and Malaysia เมื่อวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP โรงเรียนลำปางกัลยาณี