จดหมายข่าว ฉบับที่ 052 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(13/09/2564)