จดหมายข่าว ฉบับที่ 053 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันโครงงาน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564” มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ(15/09/2564)