จดหมายข่าว ฉบับที่ 054 ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (ออนไลน์) (15/09/2564)