จดหมายข่าว ฉบับที่ 065 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะและโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน ์ราชภัฏลำปาง 64” ผ่านระบบ ONLINE (15/09/2564)