จดหมายข่าว ฉบับที่ 066 ลูกสนคนเก่ง รับวัลการแข่งขันทักษะและโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 64” ผ่านระบบ ONLINE(15/09/2564)