จดหมายข่าว ฉบับที่ 067 ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบทกลอนเทิดพระคุณแม่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง