จดหมายข่าว ฉบับที่ 069 ลูกสนคนเก่ง รับเกียรติบัตร “เยาวชนดีเด่น” จากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564