จดหมายข่าว ฉบับที่ 072 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย