จดหมายข่าว ฉบับที่ 073 ครูและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี คนเก่ง รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง