จดหมายข่าว ฉบับที่ 074 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสื่อการเรียนการสอน จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง