จดหมายข่าว ฉบับที่ 075 โรงเรียนลำปางกัยาณี จัดพิธีเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย