จดหมายข่าว ฉบับที่ 077 ลูกสนคนเก่ง รับโล่รางวัลพระราชทานการประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี