จดหมายข่าว ฉบับที่ 078 โรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในโอกาสย้ายตำแหน่งใหม่