จดหมายข่าว ฉบับที่ 080 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่