จดหมายข่าว ฉบับที่ 084 สำนักงานAFS เขตลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประชุมออนไลน์การดำเนินงานระหว่างประเทศร่วมกับ สำนักงาน AFS Columbia Pacific Team ประเทศสหรัฐอเมริกา