จดหมายข่าว ฉบับที่ 102 เครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า ถ่ายวิดิทัศน์นำเสนอ “ลำปางเมือง 3 ยุค” ณ พิพิธภัฑ์ ฯโรงเรียนลำปางกัลยาณี