จดหมายข่าว ฉบับที่ 104 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ ภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564