จดหมายข่าว ฉบับที่ 109 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์