จดหมายข่าว ฉบับที่ 110 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมการแสดงดนตรีในงาน “Lampang Learning Space City” กระบวนการขับเคลื่อนลำปางไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้