จดหมายข่าว ฉบับที่ 126 ลูกสนยุวมัคคุเทศแอ่วเมืองเก่าเขลางค์ ในงาน “ข่วงหลวงเวียงละกอน ครั้งที่ 1”