จดหมายข่าว ฉบับที่ 127 คณะดนตรีพื้นบ้าน “กัลยาณีศรีล้านนา” แสดงดนตรีไทย – ดนตรีพื้นบ้าน ในงาน ข่วงหลวงเวียงละกอน ครั้งที่ 1