จดหมายข่าว ฉบับที่ 128 โรงเรียนลำปางกัลยาณี “การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย – ดนตรีพื้น และ วงออร์เคสตรา” ในงานประชุมสัมนาการวิชาการฯ สมาคมรองผู้อำนวยการฯ แห่งประเทสไทย

ฉบับที่ 128 แสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย – ดนตรีพื้น