จดหมายข่าว ฉบับที่ 130 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทำความสะอาดโรงเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ covid-19