จดหมายข่าว ฉบับที่ 131 โรงเรียนลำปางกัลยาณีเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning)