จดหมายข่าว ฉบับที่ 134 กองทุนช่วยน้องลำปางกัลยาณี ศิษย์เก่า รุ่นที่ 70 มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี