จดหมายข่าว ฉบับที่ 135 นักเรียนทุนพระราชทาน “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13” โรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง