จดหมายข่าว ฉบับที่ 138 คุณครูคนเก่ง โรงเรียนลำปางกับยาณี รับรางวัลบุคคลส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชนดีเด่น งานประกาศรางวัล “เพชรเมืองเหนือ ” จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม