จดหมายข่าว ฉบับที่ 140 คุณครูคนเก่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด”