จดหมายข่าว ฉบับที่ 144 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี ปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสา จุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565(ค่ายสุรศักดิ์มนตรี)