จดหมายข่าว ฉบับที่ 194 ขอแสดงความยินดีกับลูกสนคนเก่ง ผ่านการสอบ TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย