จดหมายข่าว ฉบับที่ 195 ขอแสดงความยินดีกับลูกสนคนเก่ง ผ่านการสอบ TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์