จดหมายข่าว ฉบับที่ 196 ขอแสดงความยินดีกับลูกสนคนเก่ง ผ่านการสอบ TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น