จดหมายข่าว ฉบับที่ 199 ขอแสดงความยินดีกับลูกสนคนเก่ง ผ่านการสอบ TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่