จดหมายข่าว ฉบับที่ 200 ขอแสดงความยินดีกับลูกสนคนเก่ง ผ่านการสอบ TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่