จดหมายข่าว ฉบับที่ 237 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ สสวท./ MEP / ดนตรี