จดหมายข่าว ฉบับที่ 238 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท.