จดหมายข่าว ฉบับที่ 239 ลูกสนคนเก่ง รับโล่รางวัลพระราชทานฯ การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2564