จดหมายข่าว ฉบับที่ 275 ลูกสนคนเก่ง กีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”